KYTARY

Oktávy je potřeba zkontrolovat minimálně jednou ročně, nebo vždycky když se mění značka strun a také je přeladit v případě, že měníme výšku strun.Naladíme strunu na nultém pražci přesně podle ladičky, potom zmáčkneme na 12 pražci tj. oktáva(jemně) a na ladičce zkontrolujeme ladění. Pokud je tón vyšší je to tím, že vzdálenost od 12 pražce ke kobylce je krátká.Tudíž posuneme kamen kobylky směrem dozadu a zkusíme znovu naladit. Pokud je tón na oktávě níž, posuneme kamen směrem ke snímačům. Tuto operaci provádíme tak dlouho, až je ručička ladičky o obou poloh na stejném místě. Pro jistotu můžeme ještě zkontrolovat ladění na 3 a 15 pražci - postup je stejný jako na nultém a 12 pražci.Tato operace není náročná, ale chce to trochu trpělivosti a dobrou ladičku.Pokud chcete, aby vám kytara ladila dobře v akordech, stačí ji naladit na třetím pražci a věřte je to o 100% lepší.Jen je na to potřeba chromatická ladička, protože na třetím pražci jsou tóny G C F Bb D G1

 

Hudební podklady

ZAJÍMAVÉ ODKAZY